... Rječnik | Oedema | Edem, prisustvo većih količina tečnosti u među... | Medicinski rječnik

Oedema

Edem, prisustvo većih količina tečnosti u međućelijskim tkivnim prostorima u organizmu; o. angioneuroticum, e. koji se javlja u polineuritisu, u histeričnom napadu, poslije injekcije seruma, u intoksikacijama itd. Ovamo se ubraza i o. circumscriptu acutum Quincke, Kvinekov e., e. koji se pojavljuje na licu, očnim kapcima itd. kao posljedica vazomotorne neuroze ili alergijske preosjetljivosti; o. cardiale, e. usljed zastoja u krvotoku kod sračnih mana je opšti i počinje otokom kože oko skočnog zbloga [kod zapušenja venskih ili limfnih sudova e. je lokalan, npr. na nozi pri zapušenju butne vene (v. femoralis) trombom, pritiskom tumora na venu itd.,)]; o. colaterale, otok jednog od parnih organa (pluća, npr.) usljed suvišnog rada, zbog nefunkcionisanja drugog; o. ex vacuo o. usljed naglog stvaranja vakuma u tjelesnim šupljinama; o. fugax, otok koji se brzo gubi; o. glottidis, aktuni otok sluznice larinksa, usljed kojeg dolazi do sužavanja otvora između gasnih žica, otežanog disanja i opasnosti od ugušenja. Nastaje najčešće usljed akutnih zapaljenja (flegmona itd.) okoline grkljanja; o. inflammatorium, e. pri zapaljenju, nalazi se u manjoj ili većoj mjeri pri svim vrstama zapaljenja i sastoji se u infiltraciji tkiva seroznom tečnošću; o. lymphaticum, e. uslovljen zastojem limfe; o. ex malnutritione, marantički edem, kahektički edem, e. kod oslabljeliih usljed karcinoma, tuberkuloze, gladovanja tid.; posljedica dugotrajnog naunošenja bjelančevina hranom; o. nephroticum, e., koji nastaje pri oboljenjima bubrega (nefris, nefroza) i pojavljuje se prvo u očnim kapcima; o. pulmonum, izliv serozne tečnosti u plućne alveole i u vezivno tkivo; Quinckeov o., otok alergijske prirode pojedinih dijelova tijela, najčešće izolovan kao edem jedne šake, donje usnice, jednog stopala, uha itd. Traje nekoliko sati do nekoliko dana. Iščezava bez traga. Može da zahvati i sluznice respiratornih puteva. Postoji opasnost po život; o. solidum, v. myxoe


Unos komentara
Registruj se!