... Rječnik | Refleksni | Koji se odnosi na refleks; r. centar, v. centar; r... | Medicinski rječnik

Refleksni

Koji se odnosi na refleks; r. centar, v. centar; r. luk, anatomska spona između receptora i elektrona nekoga refleksa. Sastoji se od aferentnog (centripetalnog) kraka, refleksnog centra (sinapse), eferentnog kraka. V. refleks.


Unos komentara
Registruj se!