... Rječnik | a | (grč. prefiks a) tzv.alfa steretikon, lat. alpha ... | Rječnik stranih riječi

a

(grč. prefiks a) tzv.alfa steretikon, lat. alpha privativum = niječno alfa (ili a); u složenicama označava lišenostčega, nedostajanje čega, ponekad i suprotnost onome s čim je složeno, aprevodi se sa: bez, ne, npr. amorfan bezobličan, apetalan bezlisni,am


Unos komentara
Registruj se!