... Rječnik | a verbis ad verbera | (lat.) od riječi na batine (prijeći) | Rječnik stranih riječi

a verbis ad verbera

(lat.) od riječi na batine (prijeći)


Unos komentara
Registruj se!