... Rječnik | aliciklički spojevi | (grč.) organski spojevi cikličke strukture s ali... | Rječnik stranih riječi

aliciklički spojevi

(grč.) organski spojevi cikličke strukture s alifatskim svojstvima (ciklopropan, cikloheksan)


Unos komentara
Registruj se!