... Rječnik | aligacija | (lat. alligatio)mješavina kovina (metala) nejedna... | Rječnik stranih riječi

aligacija

(lat. alligatio)mješavina kovina (metala) nejednake vrijednosti u jednu masu, slitina, smjesa,legura; pren.primjesa, dodatak; alijaža


Unos komentara
Registruj se!