... Rječnik | ciroza | (grč. kirros žut, bojelimuna) med.ciroza jetara ... | Rječnik stranih riječi

ciroza

(grč. kirros žut, bojelimuna) med.ciroza jetara bolest praćena umnožavanjem jetrenog vezivnog tkiva kojeočvrsne i pokazuje jaku žućkastu boju (posljedica kroničnog alkoholizma, sifilisa idr.)


Unos komentara
Registruj se!