... Rječnik | cirusi | (lat. cirrus kovrča,uvojak) mn. meteor, ovčjavun... | Rječnik stranih riječi

cirusi

(lat. cirrus kovrča,uvojak) mn. meteor, ovčjavuna, paperjasti oblaci, sastavljeni odledenih iglica, potpuno bijeli; prilijepom vremenu, ako barometar pada,nagovještavaju skoru kišu


Unos komentara
Registruj se!