... Rječnik | AMPLITUDA | razlika izmeđunajviše i najniže vrijednostiu kr... | Rječnik stranih riječi

AMPLITUDA

razlika izmeđunajviše i najniže vrijednostiu kretanju neke pojave u određenome razdoblju (npr. dnevna, mjesečna ili godišnja amplituda temperatura).


Unos komentara
Registruj se!