... Rječnik | apsurdan, besmislen | absurdo(a) | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Španjolski rječnik

absurdo(a) apsurdan, besmislen  
abajo(más) dolje, niže  
antebrazo podlaktica  
alojamiento primanje na stan  
animador(a) voditelj  
abdomen trbuh  
alojar smjestiti (se)  
anticuado(a) zastario  
asociación; vendaje; venda; federación; cura udruženje, društvo; povez, ovoj; savez; zavoj  
asociar; conectar; enlazar; unir; ligar; amarrar spojiti (se), udružiti (se); spojiti, povezati; povezati, spojiti; vezati, zavezati  
aliar; unir spojiti (se), udružiti se  
apego; cariño privrženost  
ampliar povecati  
arresto; encarcelamiento hapšenje, uhicenje; zatvaranje, utamnicenje  
argüir; argumentar; negociar raspravljati; pregovarati  

1 41 42 43 44 45 49