... Rječnik | arhitekt, graditelj | arquitecto(a) | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Domaći

arhitekt, graditelj arquitecto(a)  
arhiv archivos  
arena, borilište arena  
argument, prepiranje argumento  
aritmetika aritmética  
aroma, miris aroma  
aranžirati, poredati arreglar  
arsenal, oružana arsenal  
arterija, žila kucavica arteria  
artritis, upala zglobova artrosis  
asfalt asfalto  
aspirin aspirina  
asistent/asistentica asistente(a)  
asortiman, skup stvari lote  
astma, sipnja asma  

Španjolski rječnik

aficionado(a) amater  
amnistía amnestija, opce pomilovanje  
amplitud amplituda  
amputar amputirati, odsjeci  
análogo(a) analogan, slican  
análisis analiza, rašclamba  
analizar analizirati, rašclaniti  
anarquía anarhija, bezvlade  
anatomía anatomija  
adjunto(a) priložen  
afluencia navala  
anécdota anegdota  
acusado(a); reo; inculpado(a) optuženik; okrivljen, okrivljenik  
anzuelo udica  
angina angina  

1 2 3 4 5 49