Unesi riječ

Engleski rječnik

checknumber broj za provjeru  
checknumber ispitni broj  
checkout-counter kasa  
checkpoint kontrola  
checkpoint kontrolna točka  
checkpointing izjednačivanje (sadržaja diska i predmemorije)  
checkpointsize količina podataka između točaka provjere (MHS)  
checkroom garderoba  
checks provjerava  
checks for errors provjerava ima li pogrešaka  
checksum (check sum) zbroj za provjeru  
checksum (check sum) ispitni zbroj  
checky šahirano  
checky šahovnica  

1 6