... Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

a Mentre  
a E  
a , Ma anche  
a Ma  
a Che,  
a U to  
a maglie s prorezom  
a ridacchiava nasmijati, ako  
a sangue caldo toplokrvan  
a spirale spiralno  
a tirare la (tetto) skidanje s (krova)  
abacus racunaljka  
Abate, allentarsi jenjavati, jenjati  
abature trag divljaci  
abažur Lampada-ombra  

Italijanski rječnik

A Prima  
A biti dovoljan  
A ciniti  
A da  
A dalje  
A do  
A ici natraške  
A iznositi se  
A k  
A ka  
A kako  
A kod  
A lako pobijedi  
A morate  
A morati  

1 2 3 4 5 392