... Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

avantura, pustolovina avantura  
ali, nego; medutim, ipak no; ama; medutoa; sepak  
apsolutno, bezuvjetno sosema; bezuslovno  
apstraktan, nejasan apstrakten  
abdicirati, odreci se se povlekuva; dava ostavka  
alternirati, izmjenjivati alternira  
arterija, žila kucavica arterija  
aristokrat, plemic aristokrat  
admiral admiral  
adoptirati, posvojiti posvojuva  
adresa, naslov adresa  
agencija, zavod agencija  
agent, posrednik pretstavnik; posrednik  
agonija, smrtna muka agonija; macewe  
akademija akademija  

Makedonski rječnik

abewe; trošewe trošenje  
abortira; pometnuva; nanesuva; se nanesuva pobaciti; biti nošen, nagomilavati se  
abortus pobacaj  
administrativen upravni  
admiral admiral  
adresa adresa, naslov  
adresa adresa, naslov  
adresar; imenik telefonski imenik  
adresar; imenik telefonski imenik  
advokat odvjetnik  
aerodrom aerodrom, zracna luka  
agencija agencija, zavod  
agencija; podružnica; filijala agencija, zavod; podružnica  
aglomer kutomjer  
agol ugao, kut  

1 2 3 4 5 11