Unesi riječ

Domaći

atlas (tkanina), saten saten  
šav šiv  
šah šah  
šteta! škoda(je)  
štetan; škodljiv kvaren; škodljiv  
šal; rubac šal; ovratna ruta  
šarka tecaj  
škare škarje  
šaliti se šaliti se  
arbitar, sudac (sport) sodnik  
škriljevac skril(avec)  
škiljiti škiliti  
štitnjaca šcitnica(žleza)  
šunka gnjat  
životinjska mast mast  

Slovenski rječnik

žamet baršun  
šiv šav  
šah šah  
škatla kutija, sanduk  
škoda kvar; šteta, oštećenje; krivnja, nepravda  
škoda(je) šteta!  
škoda(kakšna) koja šteta!  
šal; ovratna ruta šal; rubac  
šipa prozorsko staklo  
žaromet prednje svjetlo, far; projektor  
škarje škare  
šaliti se šaliti se  
škiliti škiljiti  
šcitnica(žleza) štitnjaca  
želva kornjaca  

1 2 3 4 5 22