... Rječnik | prijaviti | enter | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

enter prijaviti  
enter uai  
enter into započne  
enter into upisati  
enter into započeti  
enter into contact stupiti u vezu  
enter into possession stupiti u posjed  
enter into register registrirati  
enter the game ući u igru  
enteral enteralna  
enteral enteralan  
enteral enteralna primjena  
enteral feeding enteralna prehrana  
entered unesen  
entered uneseni  

1 2 3 4 5 7