... Rječnik | upisivanjem | entry | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

entry upisivanjem  
entry stavka  
entry unos  
entry uđe  
entry uknjižba  
entry zabilježba  
entry knjiženje  
entry age method metoda pristupne dobi  
entry article natuknički članak  
entry border node ulazni rubni čvor  
entry fee pristupnina  
entry fee ulazna naknada  
entry field ulazno polje  
entry field polje za unos  
entry form prijavnica  

1 2 3