... Rječnik | osiguranje troškova liječenj... | medical expenses insurance | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

medical expenses insurance osiguranje troškova liječenja  
medical findings medicinski nalazi  
medical genetics medicinska genetika  
medical history ranije zdravstveno stanje  
medical humanistic sciences medicinske humanističke znanosti  
medical institution zdravstvena ustanova  
medical models medicinski modeli  
medical officer sanitetski časnik  
medical papers medicinska djela  
medical plant ljekovita biljka  
medical practice medicinska praksa  
medical practitioners doktor medicine  
medical practitioners doktora medicine  
medical professions medicinske profesije  
medical rehabilitation medicinska rehabilitacija  

1 2 3 4