Unesi riječ

Engleski rječnik

register preporučiti  
register iskaz  
register uvesti  
register dnevnik  
register evidentirati  
register registar  
register registrovati  
register preporueiti  
register addressing spremničko adresiranje  
register addressing adresiranje pomoću spremnika  
register allocation dodjela registara  
register indirect addressing adresiranje pri kojem adresu operanda sadrži poseb  
register indirect addressing neizravno spremničko adresiranje  
register of heart disease registar srčanih bolesti  
register of sites registar nalazišta  

1 2 3 4