... Rječnik | upisivanje istih podataka u vi... | mirroring | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

upisivanje istih podataka u više spremnika mirroring  
upisivanje koje nije neovisno non - autonomous registration  
upisivanje podataka keyboarding  
upisivanje podataka u magnetnu poluvodičku ili opt recording  
upisivanjem entry  
upisna maska input mask  
upisna poruka input message  
upisna taksa filing fee  
upisni trag write tarck  
upisni trag write track  
upisnica entri-book  
upisnik record file  
upisnik register  

1 2 3 4