Unesi riječ

Domaći

amnestija, opće pomilovanje amnistie  
amplituda amplitude  
amputirati, odsjeći amputer  
analogan, sličan analogue  
analiza, raščlamba analyse  
analizirati, raščlaniti analyser  
ananas ananas  
anarhija, bezvlađe anarchie  
anatomija anatomie  
anegdota anecdote  
štap za pecanje canne ù pêche  
činovnik; namještenik employé(e)  
angina angine  
autoprikolica remorque  
anomalija, nepravilnost anomalie  

Francuski rječnik

aigle orao  
aristocrate aristokrat, plemić  
amiral admiral  
adopter adoptirati, posvojiti  
adresse adresa, naslov  
annuaire telefonski imenik  
adverbe prilog  
affaire posao, stvar  
agence agencija, zavod  
agent agent, posrednik  
agression napadaj, agresija  
agonie agonija, smrtna muka  
aèeux preci  
affinité; ressemblance sklonost, sličnost; sličnost  
ancêtre predak, pradjed  

1 2 3 4 5 60