Unesi riječ

Domaći

zaglušan étourdissant(e)  
zalostan, tužan; nesretan, bijedan; nesretan, žalostan désolé(e); malheureux(se)  
zalogaj, gutljaj bouchée  
zamoliti, prosjačiti demander  
zabliještiti éblouir  
zavoranj, kratki klin boulon  
zaljev, zaton baie  
zatim ensuite; puis  
zahvaljujući (nečemu, nekom) grâce ù  
zahvalan reconnaissant(e)  
zahvalnost gratitude  
zahvaliti (se) remercier  
zahvaljivanje remerciement  
zabavan, smiješan amusant(e)  
zamišljen, prividan; uobražen imaginaire; prétentieux(se)  

1 2 3 4 5 13