Rječnik | referentna točka U (u ISDN-u) | U reference point | Engleski rječnik

referentna točka U (u ISDN-u)

U reference point


Unos komentara
Registruj se!