tijekom, za vrijeme; za vrijeme, tijekom; dok; za vrijeme

durante; mientras


Unos komentara
Registruj se!