... Rječnik | premda, iako, makar; iako, premda | iako; i pokraj toa | Makedonski rječnik

premda, iako, makar; iako, premda

iako; i pokraj toa


Unos komentara
Registruj se!