ako, pod uvjetom da; kad

ce; ako; kadar; ko


Unos komentara
Registruj se!