Ab

Od, upotrebljava se samostalno i kao sastavni dio riječi, npr. M. Abducens, koji odvodi.


Unos komentara
Registruj se!