Absolutorium

Završetak propisanog broja semestara u toku studija odnosno potvrda o tome. V. apsolvent.


Unos komentara
Registruj se!