Aceton

Dimetil-keton, nalazi se u krvi i mokraći pri izvjesnim oboljenjima. V. acetonaemia, acetonuria.


Unos komentara
Registruj se!