Alveolarni greben

Nastavak u gornjoj i donjoj vilici u kome su usađeni korjenovi zuba.


Unos komentara
Registruj se!