Azur

Anilinska boja, baznog karaktera, upotrebljava se za bojenje hromatima i azurofilnih zrna u citoplazmi.


Unos komentara
Registruj se!