... Rječnik | Calcii hypocloridum crudum | Hlorni kreč, smjesa kalcijum-hlorida i kalcijum-h... | Medicinski rječnik

Calcii hypocloridum crudum

Hlorni kreč, smjesa kalcijum-hlorida i kalcijum-hipohlorita, koja se dobiva uvođenjem hlora u gašeni kreč. Pod dejstvom ugljen-dioksida iz vazduha oslobađa hlor i zato uvijek miriše na njega. Upotrebljava se kao sredstvo za bijeljenje i kao dezinfekciono sredstvo. Sin. Calcaria chlorata, Calcium hypochlorosum. Pri proizvodnji hlornog kreča stvaraju se velike količine prašine koja izaziva na koži ekcem i hiperhidrozu, a na koži lica, vrata, na prstima i na leđima javljaju se najčešće hlorne akne.


Unos komentara
Registruj se!