... Rječnik | Dactylogramma | Daktilogram, otisak prsta. Upotrebljava se u cilju... | Medicinski rječnik

Dactylogramma

Daktilogram, otisak prsta. Upotrebljava se u cilju identifikacije ličnosti. Uzima se na taj način što se krajnji članci prstiju sa strane dlana stave na metalnu ploču koja je premazana tankim slojem štamparskog crnila i odmah zatim, tako obojeni, pritisnu na čistu bijelu hartiju. Na hartiji ostaju otisci vijužica kože, koje su u raznih osoba različitog oblika i crteža. Taj crtež je individualan, tj. svojstven samo odgovarajućoj ličnosti.


Unos komentara
Registruj se!