... Rječnik | Enterokrinin | Materija hormonske prirode koja se oslobađa u tan... | Medicinski rječnik

Enterokrinin

Materija hormonske prirode koja se oslobađa u tankom crijevu pod dejstvom hrane i igra ulogu u stimulaciji sekrecije crijevnog soka.


Unos komentara
Registruj se!