Giglijeva testera

Žičana testera koja je služila prvobitno samo za pubiotomiju, a sada i za sječenje drugih kostiju, često i za trepanaciju.


Unos komentara
Registruj se!