... Rječnik | Hirurgija | Chirurgia, grana medicine koja se od ostalih medic... | Medicinski rječnik

Hirurgija

Chirurgia, grana medicine koja se od ostalih medicinskih disciplina razlikuje po terapiji, koja se sastoji u manuelnim ili operativnim postupcima. Iz hirurgije su se izdvojili ogranci kao uže specijalnosti: ortopedija, oftalmologija, čeljusna h., plastička h., ftizeohirurgija, urologija itd.; dječija h., specijalna grana hirurgije koja se bavi hirurškim i ortopedskim liječenjem bolesti dječijeg doba; ćeljusna h., maksiofacijalna hiurgija, grana hirurgije koja obuhvata razne hirurške poduhvate na vilicima, elektrohirurgija, elektroakustika, naziv koji se odnosi na hirurške intervencije pri kojima se primjenjuje struja visoke frekvencije. V. diathermia, elektrokoagulacija, elektrodesikacija, elektrotomija; kardiohirurgija, savremena grana hirurgije, bavi se operativnim liječenjem urođenih i stečenih mana srca i velikih krvnih sudova; neurohirurgija, grana hirurgije koja obrađuje hirurška oboljenja nervnog sistema. Izdvojila se iz opšte hirurgije zbog svoje specijalne dijagnostičke, indikacija za intervenciju, operativne tehnike i post-operativnog liječenja; plastička h., dio hirurgije koji e bavi uspostavljanjem normalnih oblika i funkcija operacijom u deformacijama, defektima i vršenju pokreta. Njen ogranak je kozmetska hirurgija, koja služi u estetske svrhe; V. transplantacija; visceralna h., grana hirurgije koja se bavi hirurškim liječenjem organa smještenih u tjelesnim šupljinama, koje su obložene seroznim opnama.


Unos komentara
Registruj se!