... Rječnik | Medicinska bibliografija | Sistematski sređena zbirka bibliografskih podatak... | Medicinski rječnik

Medicinska bibliografija

Sistematski sređena zbirka bibliografskih podataka o medicinskim publikacijama (knjige, brošure ili članci u časopisima). M. b. je obično sređena prema pojedinim oblastima medicine. Može da bude tekuća ili retrospektivna za jedan duži period.


Unos komentara
Registruj se!