... Rječnik | Medicinska dokumentacija | Zbir zabilježenih podataka o nekom bolesniku, ist... | Medicinski rječnik

Medicinska dokumentacija

Zbir zabilježenih podataka o nekom bolesniku, istorija bolesti (anamneza, status i tok bolesti), rezultati laboratorijskih i drugih (specijalističkih-konsulatantskih) ispitivanja, rendgenski i drugi snimci, operacioni protokol, obdukcioni nalaz. Sem ovakve m.d. u užem smislu riječi, koja se odnosi na hospitalizovane i ambulantno-poliklinički liječene bolesnike, m.d. u širem smislu obuhvata prikupljene podatke i o ispitivanju zdravstvenog stanja grupa stanovništva, sistematskim pregledima itd. Od kvaliteta m.d. zavisi mogućnost njenog stručnog i naučnog korišćenja.


Unos komentara
Registruj se!