Megaloblast

Ćelija prethodnica megalocita. Nalazi se u velikom broju u kostnoj srži u toku megaloblastnih anemija (perniciozna anemija i druge anemije). Prema odsustvu ili prisustvu hemoglobina u njima, m. se dijele na rane, intermedijarne i pozne (koji sadrže normalne količine hemoglobina).


Unos komentara
Registruj se!