Nafta

Upotrebljava se kao gorivo, u fabrikaciji gume, boja, i kao solivens.


Unos komentara
Registruj se!