... Rječnik | A | = A u logici: zakon(načelo) identiteta po kojem s... | Rječnik stranih riječi

A

= A u logici: zakon(načelo) identiteta po kojem se jedan pojam mora tijekom jedne misaone cjeline upotrebljavati u istom značenju; usp. principium identitatis


Unos komentara
Registruj se!