A ili A. J

. fiz. znak zaangstrem, tj. Angstremovajedinica (jedna desetmilijuntina milimetrakao jedinica dužine svjetlosnog vala;naziv prema švedskom fizičaru i astronomu A. J. Angströmu, 19. st.)


Unos komentara
Registruj se!