a manco

čit. a manko (tal.)trg. traženje predujma, predujam, potraživanje; gubitak, manjak, dug


Unos komentara
Registruj se!