a priori

(lat. a priori) fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva (suprotno: aposteriori) te, prema tome, označava logičku prethodnost značenja, a ne vremensku prethodnost (psihološku); u običnom životu: unaprijed


Unos komentara
Registruj se!