... Rječnik | ađutantura | (lat. adjuntatura)zvanje, službai kancelarija ađ... | Rječnik stranih riječi

ađutantura

(lat. adjuntatura)zvanje, službai kancelarija ađutanta


Unos komentara
Registruj se!