... Rječnik | agromaksimum | (lat. ager polje,maximum) najveća količinazemlji... | Rječnik stranih riječi

agromaksimum

(lat. ager polje,maximum) najveća količinazemljišnog posjeda koju smije imati nekipojedinac


Unos komentara
Registruj se!