... Rječnik | agrostografija | (grč. agros polje,grafo pišem,opisujem) opisivan... | Rječnik stranih riječi

agrostografija

(grč. agros polje,grafo pišem,opisujem) opisivanje trava


Unos komentara
Registruj se!