amater

(fr. amateur, lat.amator koji voli) onaj koji se bavi nečim, npr. znanošću, umjetnošću, vještinom itd. iz ljubavi, a neprofesionalno; diletant, ljubitelj


Unos komentara
Registruj se!