angina pectoris

čit. angina pektoris (lat.) med. stezanjei jaki bolovi u predjelu srca; pektoralna angina


Unos komentara
Registruj se!