... Rječnik | antifebrilan | (grč. anti, lat. febris groznica) med.protugrozni... | Rječnik stranih riječi

antifebrilan

(grč. anti, lat. febris groznica) med.protugroznični


Unos komentara
Registruj se!